Åpen Petrikyrkje

Klokka nærma seg 12.00.Diakon Tor Arne Hartvigsen sto utanfor Petrikyrkja og veiva med armane til forbipasserande Kom inn! Kom inn!