Alle dømt i TS-saken

To av de hovedtiltalte ble dømt for samtlige tiltaleposter iTS-saken. Den tredje ble frifunnet for selve TS-ranet, men dømt forresten. Straffene varierer fra 2,5 til 3,5 år.