- Undervisningen kan deles

Opplæringssjefen kan være i sin fulle rett til å tilby bare deler av undervisningen på bokmål.