Lyse får fortsette

Statens forurensningstilsyn vil ikke pålegge Lyse Gass AS å stanse arbeidet med et distribusjonsnett for gass i Stavanger-området fram til saken er ferdig behandlet.