Næringsprisen til Finnøy-oppfinner

Enmannsbedriften Finnøy Gardsservice står bak en rekke oppfinnelser i landbruket. Den automatiske melketankvaskeren er i ferd med å bli en suksess.