Sandeid-innsatte redde for å bli gjenkjente

Innsatte i Sandeid fengsel reagerer på at utenforstående har adgangtil fengselsområdet og er redd for å bli gjenkjent.