- Ikke fanatisk jordvern i Sola

Sola har hatt den kraftigste prosentvise og reelle utbyggingsveksten i landet. Da forsøples debatten når en betegner det politiske mindretallet som fanatiske jordvernere, mener Senterpartiets Jørund Ubøe Soma.