Fant 400 år gamle kanoner på Reve

Gjennom dykkermasken oppdaget Edvard Reve plutselig noe massivt påhavbunnen, to meter under seg.