Kø for lærerjobber

Heller ikke i år har skoleavdelingen i Sandnes kommune problemer med å rekruttere nok fagutdannede lærere til grunnskolen.