- Ikke voldelig by

Seksjonsleder Olaf Kristiansen i Rogaland politidistrikt ønsker å avdramatisere noe av det drapshysteriet som nå rår i Stavanger.