Pris-rekord på Bryne

En av leilighetene i Brynehaugen Terrasse er solgt for tre millioner kroner.