EU-ost kan velte Tine-planer

En mulig dobling av osteimporten fra EU — i tillegg til at Q-meieriene har kapret mer melk på Jæren - skaper usikkerhet om Tines planer for et nytt jærsk stormeieri.