«Utidig innblanding»

Saksbehandlere i kommunens seksjon for arealplaner reagerer på at politikere og kommunetopper ber om at saker «sluses gjennom systemet».