Julen er hogget

I hogstfeltene har julen tjuvstartet. Trær felles, bæres ut avfeltet, pakkes i nett og legges i den stadig voksende haugen. Overhele Rogaland hogges det for fullt.