Ingen importerte egg i Rogaland

En internkontroll i Hakon-gruppen, som også har testet egg fra Norgården-konsernet, viser at importerte egg kun forekommer i Midt-Norge.