Herlig med bedre plass

Alle elevene på Iglemyr skole feiret det nye bygget med festforestilling i går.