Kutt rammar trivsel

Viss frivillige lag og organisasjonar i Forsand mistar tilskot, går det truleg hardast ut over idrettslaget.