Mista lam på beite, får inga erstatning

På sommarbeitet forsvann åtte av 60 lam, men sauebonde Tormod E. Nag får ikkje erstatning.