Ulik satsing på dataopplæring

Stavanger ligger godt an på datafronten i skolen. Men hvor lett elevene kommer til en pc og hvor mye dataundervisning de får, avhenger av hvilken skole de går på.