Machomisjonær

Kunne du spansk da du reiste til Paraguay?