Rogaland har 5700 gårdsbruk

Rundt 400 gårdsbruk er lagt ned i Rogaland de to siste årene. I de fleste fylker går avviklingen raskere.