Etterlyser kultursatsing på ungdom

Kulturlivet reagerer kraftig på at Stavanger ikke er med i Ungdommens Kulturmønstring i år. Men det er fortsatt tid nok til å snu.