Rogaland tar imot flere flyktninger

Ferske tall viser at direktoratet på landsbasis mangler bosetting til 1600 flyktninger og asylsøkere i år. Behovet er på 7200. Mangelen i landet sett under ett er dermed rundt 22 prosent av behovet.