Fritids-reisekutt blir kartlagt

STAVANGER: Rådmann Ole Hetland lovet i formannskapet torsdag kveld at administrasjonen i Stavanger kommune skal kartlegge konsekvensen av at Rogaland fylkeskommune har overtatt ansvaret for fritidsreisene for funksjonshemmede i Stavanger.