Brannen er slokket

Brannvesenet har nå full kontroll over en større villabrann i Tyriveien 23 på Hinna.