Elektronisk kart kan hindre ferjeulykker

De elektroniske kartene er meget internasjonale, og snakker derfor engelsk til båtnavigatørene, eller til en båten sin fører.