Siktet for innbrudd og hærverk

To ungdommer på henholdsvis 15 og 19 år, ble fredag siktet forinnbrudd og hærverk på Teinå skole.