Aksjetap rammer Stavanger

Stavangers kommuneøkonomi rammes hardt av svikten i aksjemarkedet.Ikke bare gjennom de enorme tapene i pensjonskassen KLP, men fordiskattebetalerne trekker tapene sine fra på skatten.