Syk altfor lenge

Styrer i Tananger barnehage, Marit Krane er på jobb igjen.