Flere nye barnehager

Kommunestyret har gitt simpel garanti for et lån på 8,24 millioner kroner til utbygging av en privat barnehage, Egersund foreldrelagsbarnehage i samarbeid med selskapet Trygge Barnehager AS. Søkerne har også fått anledning til å feste tomt til barnehagebygget i Gauleiksvika ved Lygremarka.