Bompenger innføres 20. april

På ettermiddagen, fredag 20. april, blir bomringen på Nord-Jærenaktivisert.