Østre bydel miljø-oppvarmes

Miljøvennlig oppvarming gjør at den store byfornyelsen i Østrebydel kutter klimagassutslipp tilsvarende 12.000 biler årlig.