Vil bli lønnsomme

SANDNES: I år regner NSB Gods med et underskudd på 120 millioner kroner. Det liker verken de statlige eierne eller lederne i bedriften.