Kemneren tok hele pensjonen

Viktor Gaiduk var gjesteforeleser på HiS fra 1992 til 1993. Enrestskatt han aldri mottok krav om, har i dag forrentet seg til86.000 kroner. Det er hele pensjonen min, sier han.