Barnehagemidler går til skolefritid

Skolefritidsordningen (SFO) sliter med å få endene til å møtes.