Følkehøgskolen på Klepp blir stiftelse

Jæren Folkehøgskule, med verdier anslått til 40 millioner kroner, skal være en selveiende stiftelse.