Og Eigersund mangler plass til 65

Til tross for oppstart av ny barnehage med 27 plasser, Grøne Bråden, i Eigersund, står fortsatt 65 barn på venteliste for plass.