Nasjonal BU-pris til Edvard Kolnes

Bonde og miljøarbeider Edvard Kolnes på Steindal Gård i Randabergble på en Grønn Omsorg-konferanse i Stavanger i formiddag tildelt«the double» i BU-sammenheng: Han fikk både fylkesprisen og dennasjonale bygdeutviklingsprisen for 2002.