Nesten 1200 får nei til barnehage-plass

Hele 59 prosent av dem som har søkt om barnehageplass gjennom kommunen, får ikke plass i første opptaksrunde.