Innsigelser mot Frøyland-boliger

14 innsigelser fra Fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret gjør at behandlingen av ny kommuneplan for Time blir utsatt.