Voldsdømt dømt på ny

I 1999 blindet 22-åringen en tenåring på det ene øyet. Nå er hanigjen voldsdømt.