Vil ha servering på Obstfelders plass

Hva skal til for å skape liv på Obstfelders plass? Advokat KåreVierdal tror uteservering er veien å gå. Ikke alle er enig i det.