Skolen er budsjettvinner - elevene taper likevel

Utbygging av nye skoler og rehabilitering av eksisterende legger beslag på store deler av investeringsbudsjettene for de neste fire årene. Byggingen av skoler på Hana og Sørbø legger alene beslag på nesten 250 millioner kroner. I tillegg kommer inneklimatiltak på 76 millioner. Likevel er elevene blant taperne i årets budsjettforslag fra rådmannen.