Får ikke bygge støyskjerm i tre

Smeaheia utbyggingsselskap må flytte en treskjerm som er satt opp uten byggesaksbehandling mot E39. Selskapet får dessuten avslag på to andre treskjermer som foreløpig ikke er reist.