Milliardsalg av postbygg

Posten kvitter seg med eiendommer landet over. I Rogaland legges fem bygg ut for salg, inkludert hovedpostkontoret i Stavanger.