Forsandsbuen må betala gravemaskinen sjølv

FORSAND: Den siste kraftkrona kan ha gått til nye gravemaskinar, løer og liknande investeringar i Forsand. Næringssjef Årstein Løland tilrår at pengestøtta til enkeltbedrifter og privatpersonar blir kutta ut.