Internettkafé i Langgata

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet skal starte Internettkafé i Langgata som del av et ettervernstilbud til unge som har hatt rusproblemer.