Byggjer på Lura

Kommunen har begynt på byggetrinn II på Lura, som skal stå klart i oktober i år. Her kjem ni nye sjukeheimsplassar og sju plassar i eit bukollektiv for aldersdemente.