Bygg flere sykehjemsplasser

Når sandnespolitikerne skal planlegge tiltak i eldreomsorgen framover, er det på høy tid å satse på flere sykehjemsplasser.