Bygaven må ut i Langgata

Skulpturen «Av sted» blir første skritt mot en framtidig forlengelse av Gågata.